2010-luvulla piirustukset ovat vielä papereita mapeissa

posted in: Uncategorized | 0

Olen välillä tuskaillut korjaussuunnittelussa sen tosiasian kanssa, että vanhoista kiinteistöistä on saatavissa rakennuspiirustukset vain paperimuodossa, ja mitä vanhempi kiinteistö on kyseessä, sitä todennäköisemmin osa paperipiirustuksistakin on jo ehtinyt kadota. Urani alkuvaiheissa ajattelin, että onneksi sentään uudet talot on suunniteltu alusta loppuun tietokoneella – ja näin ollen tämä ongelma tulee ajan kanssa hautautumaan historian roskakoriin.

Käytännössä olen saanut havaita, että eipä näytä olevan hautautumassa.

Isännöinnissäni on nykyisin useita 2000-luvulla valmistuneita kiinteistöjä. Vain yhden, v. 2003 valmistuneen kohteen arkistoon kuului alkuperäiset arkkitehtipiirustukset sähköisessä muodossa. Tässäkään tapauksessa erityispiirustuksia eli rakenne- sähkö- tai LVI-kuvia ei ollut. Vielä v. 2012 valmistuneesta kohteesta ei ollut lainkaan sähköisiä kuvia saatavilla. Taloyhtiön luovutusaineistoon on kuulunut vain piirustusmapit.

Kiinteistöjen elinkaaren aikana rakennuspiirustuksia tarvitaan moneen kertaan niin kunnossapidon kuin korjausten suunnittelussa. On ihmeellistä, että suunnitelmat tehdään ensiksi täysin sähköisesti, mutta luovutusvaiheessa, kun asukkaat muuttavat sisään, uudelle hallinnolle luovutetaan vain nippu paperia.

Tässä lähestytään paljon puhutun digitalisaation ongelman ydintä kiinteistökentässä. Alalla on hyvin juurtuneet prosessit: tässä tapauksessa prosessi on iät ja ajat ollut, että rakennuksen luovutusaineistoon kuuluvat nk. leimatut kuvat mapeissa. Vaikka kynällä ei ole vedetty viivaakaan paperille enää kymmeniin vuosiin, tätä käytäntöä ei ole muutettu. Paperipiirustuksia on toki kaiken aikaa työmailla ja rakennusvalvonnassa käytetty, eivätkä ne ole tarpeettomaksi käyneet, mutta olisi hyvin vaivatonta lisätä luovutusaineistoon USB-tikku, jolla luovutettaisiin myös sähköinen aineisto.

Kiinteistöalan digitalisaatio on käytännössä usein sitä, että asioita voidaan tehdä sähköisesti, mutta sitten tulostaa paperille, skannata paperilta tietokoneelle ja tätä lopputulosta kutsutaan sähköiseksi arkistoksi.

Omassa hallinnassani olevien kiinteistöjen osalta olen piirustusasian osalta tehnyt sen, mitä tehtävissä on, eli ottanut yhteyttä kohteiden alkuperäisiin suunnittelijoihin. Usein heidän kauttaan on vielä saatavissa alle 10 vuotta vanhojen kiinteistöjen alkuperäiset sähköiset piirustukset, joskin pientä selvityspalkkiota vastaan. Mitä vanhemmasta suunnitelmasta on kyse, sitä todennäköisemmin suunnittelijaa ei enää löydy tai hänen arkistonsa ei ulotu niin kauas. Jos siis olet kohta 10 vuotta vanhan kiinteistön isännöitsijä tai toimit hallituksessa, kannattaa ryhtyä selvittelyihin heti, sillä muutoin voi olla että käsiin jää vain mappeja.