Puheenvuoro isännöintialan houkuttelevuudesta

posted in: Uncategorized | 0

Viime viikolla Kiinteistöliitto järjesti perinteisen talous- ja tilinpäätösiltapäivän hotelli Presidentissä Helsingissä. Päivän lopuksi pitkälti varttuneemmasta väestö koostunut yleisö sai esittää kysymyksiä, ja eräs vanhempi herrasmies esittikin kysymyksen Kiinteistöliitto Uusimaan toiminnanjohtajalle:

”Isännöitsijät eläköityvät kovaa tahtia ja näyttää, että taloyhtiöiden on jatkossa yhä vaikeampaa löytää hyviä isännöitsijöitä. Mitä Kiinteistöliitto aikoo tehdä tilanteen ja isännöintialan houkuttelevuuden lisäämiseksi, jotta alalle saataisiin uusia tekijöitä?”

Myös itseäni houkutteli käyttää aiheesta puheenvuoro, mutta koska se jäi pitämättä, julkaisen lausumatta jääneet ajatukseni nyt bloggauksen muodossa.

Ja tässä vastaukseni kyseiselle herrasmiehelle:

”Kysyjän esittämä huoli pätevien isännöitsijöiden tarjonnasta on aiheellinen. Koska salissa on paikalla runsaasti taloyhtiöiden hallitusten jäseniä, haluan kääntää kysymyksenasettelun kennedyläisittäin päälaelleen. Sen sijaan, että kysyisitte mitä Kiinteistöliitto voi tehdä asian eteen, olisi parempi että kukin teistä miettisi itse mitä voisi hallitustyössään tehdä, että isännöintiala houkuttelisi enemmän ja parempia voimia. Tarjoan teille kolme käytännön keinoa.

1. Kun ostatte isännöintiä, tehkää hankintaprosessi huolella. Isännöinnin huono laatu selittyy pitkälti sillä, että isännöitsijöillä on liikaa taloja hoidettavinaan. Eivät isännöitsijät ole liikaa taloja omasta tahdostaan ottaneet, vaan sen vuoksi, että alan hintataso on kapeakatseisella hintakilpailutuksella ajettu liian alas. Kun olette huolellisia isännöinnin ostamisessa, erotatte hyvät palveluntarjoajat joukosta ja annatte laadukkaalle isännöinnille mahdollisuuden. Se voi maksaa hieman alan keskiarvoa enemmän, mutta ennen kuin moititte hintaa kalliiksi, miettikää oletteko tyytyväisiä alan keskimääräiseen palvelutasoon.

2. Muistakaa, että hallituksen ja isännöitsijän yhteistyön pitää perustua keskinäiseen kunnioitukseen. Isännöitsijät saavat työssään kuulla usein melko terävää palautetta. Arvioikaa oman taloyhtiönne arjessa sitä tapaa, jolla isännöitsijän kanssa kommunikoitte – onko se omiaan lisäämään keskinäistä kunnioitusta vai vähentämään sitä. Välttäkää erityisesti keinotekoista oman asemanne korostamista, sillä tehtävänne on ohjeistaa ja valvoa isännöitsijää, ei päällepäsmäröidä häntä.

3. Moderni viestintätekniikka tehostaa työntekoa kaikilla aloilla, eikä isännöinti ole poikkeus. Jos isännöitsijänne ehdottaa hallitustyöskentelyn siirtämistä osittain sähköisiin välineisiin, miettikää hetki ennen kuin tyrmäätte idean omasta mukavuudenhalustanne. Suuri iltakokousten määrä ehdottomasti painaa isännöintialan houkuttelevuutta. Kannattaa pohtia omassa hallitustyössä, millä tavoin työskentelytapoja voitaisiin muuttaa siten, että tarve iltakokouksille ja kokouksille ylipäätään vähenisi.

Jos taloyhtiöiden hallitukset laajassa mitassa parantavat työtään näissä kolmessa kohdassa, sillä on taatusti suuremmat vaikutukset isännöintialan houkuttelevuuteen kuin minkään järjestön toimenpiteillä.”