Yhtiöjärjestyksessä huomioitavaa: tilikausi

posted in: Uncategorized | 0

Tämä kirjoitus on ensimmäinen osa sarjasta, jossa käyn läpi yhtiöjärjestyksen muutoksen yhteydessä huomioitavia asioita. Monissa taloyhtiöissä yhtiöjärjestys on edelleen päivittämättä v. 2009 muuttuneen asunto-osakeyhtiölain mukaiseksi. Samassa yhteydessä kun yhtiöjärjestystä päivitetään vastaamaan uutta lakia, kannattaa käydä yhtiöjärjestys läpi kokonaisuutena myös muiden kohtien osalta ja miettiä, miten se voisi tukea yhtiön menestystä entistä paremmin. Ensimmäisenä tarkasteltavana kohtana otan esiin tilikauden.

Tyypillisesti asunto-osakeyhtiöiden yhtiöjärjestyksissä tilikausi on määritelty samaksi kuin kalenterivuosi, eli tilikausi on 1.1.-31.12. Asiaa ei liene tutkittu, mutta turvallista on olettaa että yli 95 % Suomen taloyhtiöistä noudattaa tilikautenaan kalenterivuotta. Tämä on ongelmallista, sillä tilinpäätösten valmistelu, siihen liittyvät hallituksen kokoukset, tilintarkastukset ja yhtiökokoukset ovat kaikissa yhtiöissä samaan aikaan – kevättalvella. Massiivinen työruuhka ja aikataulujen kireys keväällä johtavat väistämättä isännöitsijöiden ja tilintarkastajien työn laadun heikkenemiseen ja määräaikarikkomuksiin, jotka voivat johtaa tarpeettomiin moitekanteisiin. Uusi asunto-osakeyhtiölaki mahdollistaa yhtiökokouksen pitämisen kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, mutta tästä huolimatta useissa taloyhtiöissä kokous halutaan kuitenkin pitää aikaisemmin keväällä vanhasta tottumuksesta. Tämäkin tapa pahentaa alan ammattilaisten keväistä työtaakkaa.

Kiinteistöalan kevätruuhkaan on vain yksi selvä vastaus: Entistä useamman taloyhtiön tulisi yhtiöjärjestystä muuttaessaan siirtyä pois kalenterivuoden mukaisesta tilikaudesta. Hyvä tilikausi olisi esimerkiksi 1.9.-31.8, parempi kuin 1.7-30.6., sillä tällöin kesälomat eivät haittaa tilinpäätösten laatimista.

Näyttää siltä, että isännöinti ja tilintarkastus siirtyvät entistä pienemmissäkin taloissa ammattilaisten hoidettavaksi, samalla kun osakasisännöinti ja maallikoiden tekemä toiminnantarkastustyö vähenee. Pienten taloyhtiöiden on usein hankala saada ammatti-isännöitsijöitä kiinnostumaan talonsa hoidosta. Jos yhtiön tilikausi muutetaan pois kalenterivuosiformaatista siten, että isännöitsijän työtaakka jakautuu tasaisemmin pitkin vuotta, on tämä selvä kilpailuvaltti taloyhtiölle sen etsiessä ammattitaitoista isännöitsijää.