Isännöintivelho Oy on v. 2013 perustettu, Helsingin Herttoniemenrannasta käsin operoiva isännöintiyritys, jonka yrittäjänä toimii Jaani Wahlman, isännöitsijä ITS®, Auktorisoitu isännöitsijä ISA.

Velhon missio on tuoda laatu ja ammattiylpeys takaisin isännöintiin.

Ennen oli osakasisännöitsijöitä, jotka asuivat samaa taloa, jota isännöivät. Osakasisännöitsijällä oli luontainen kannuste hoitaa omaa omaisuuttaan hyvin. Monistakin syistä osakasisännöitsijät ovat vähentyneet ja tilalle ovat tulleet isot isännöintiorganisaatiot, joissa työtä tekevillä isännöitsijäpalkollisilla ei ole muita kannusteita kuin oma työmoraalinsa. Valitettavasti tämä moraali on rapistunut työtahdin käydessä hektisemmäksi. Isännöitäviä kohteita on liikaa eikä isännöitsijän oma palkkaus jousta työn laadun tai taloyhtiöiden menestyksen mukaan. Tämä on johtanut minimipanokseen ja minimisuorittamiseen.

Tähän haluan Isännöintivelhossa tehdä muutoksen. Haluan isännöidä hallinnoimiani kohteita kuin omistaisin niistä osakkeita itse. Yrittäjänä olen sitoutunut tähän, koska saavuttamani tulos näkyy heti omassa henkilökohtaisessa taloudessani. Jotta asiakkaani pysyvät tyytyväisinä, päivitän jatkuvasti osaamistani ja tutkin asioita taloyhtiöiden edun mukaisesti. Samasta syystä kuin osakasisännöitsijöillä ennen, minulla ei ole varaa hoitaa talojani huonosti.

Palvelut-sivulla kerron lisää siitä, miten käytännössä realisoin toiminta-ajatukseni laadukkaaksi isännöinniksi, josta sinun taloyhtiösi hyötyy.

Yrittäjästä

Kuka Jaani Wahlman?

Olen 39-vuotias paljasjalkainen helsinkiläinen; nykyisin asun Jollaksessa. Taustaani kuuluvat tietojohtamisen opinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Tietojohtamisella tarkoitetaan tiedon syntymisen edellytysten parantamista ja syntyneen tiedon jalostamista organisaatioissa kilpailukyvyksi. Välineet vaihtelevat johtamismenetelmistä tieto- ja viestintäjärjestelmiin, joilla tiedon syntymistä, jakamista ja rikastumista vahvistetaan.

Miksi isännöinti?

Konsulttityö ja korporaatiomaailma eivät ole minun juttuni - olen paremmin elementissäni, kun työni on lähempänä konkretiaa. Niinpä olen päättänyt siirtää isännöintiä ja taloyhtiöitä kohti nykypäivää. Taloyhtiöt ovat seuranneet muita yrityksiä noin 20 vuotta kehityksessä perässä. Esimerkiksi toiminnanohjaus ja dokumenttienhallinta ovat olleet yrityspuolella tietohallinnon perusasioita jo pitkään, mutta taloyhtiöissä on tyydytty ruutupaperiin ja mappeihin. Tätä perässähiihtämistä pitää olennaisesti nopeuttaa ja toimintaan on saatava tehoja lisää. V. 2011-2012 suoritin Kiinteistöalan koulutuskeskuksessa isännöinnin ammattitutkintoon (IAT) valmistavat opinnot. Toukokuussa 2015 valmistuin ITS-kurssilta (isännöinnin jatkotutkinto) kurssini priimuksena. Lokakuussa 2016 saavutin ensimmäisten joukossa Isännöinnin Auktorisointi ry:n Auktorisoitu isännöitsijä -pätevyyden. Auktorisointiin liittyy koulutus-, kokemus- ja tenttivaatimuksia. Tutkinto-opintojen lisäksi parannan aktiivisesti tietojani alan seminaareissa ja koulutustilaisuuksissa. Asunto-osakeyhtiölakiin olen perehtynyt syvällisesti. Ennen isännöintitoiminnan aloittamista toimin oman kotitaloyhtiöni puheenjohtajana. Tässä roolissa keräsin runsaasti kokemuksia isännöinnistä myös asiakkaan näkökulmasta, niistä asioista jotka toimivat ja erityisesti niistä jotka eivät toimi. Innoitus isännöitsijäksi ryhtymisestä syntyi pitkälti siitä kokemuksesta, että tämä työ on voitava tehdä paremmin, hallitusten piinaamisen pitää loppua ja masentavasta keskinkertaisuudesta on päästävä eroon.

Katso yhteystiedot